Kawasaki RS80N met RFA-Vision bij Brother TC 32B

– Robot met grijper wisselsysteem met 2 grijpers
– Kleine werkstukken liggen op een transportband
– De grote producten worden op pallets aangeboden
– Het RFA-Vision heeft 2 camera’s: 1 boven de
   transportband en 1 boven de pallet met werkstukken
– RFA-Vision ziet de werkstukken op de transportband
  en ook op de pallet
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de pallet of
  van de band
– Als het frezen gereed is, draait de palletwisselaar
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot wisselt het werkstuk in de machine
– Na de bewerking spoelt de robot het werkstuk en
  blaast het daarna droog 

Kawasaki RS80N met RFA-Vision voor Bin-Picking

– De robot heeft grijper wisselsysteem
– Met een magneet pakt de robot werkstukken uit de krat
– De robot legt de werkstukken uit de krat op de band
– RFA-Vision ziet of werkstukken te dicht bij elkaar zijn
– De robot legt de werkstukken uit elkaar op de band
– RFA-Vision vindt locaties van ronde en vierkante delen
– De robot pakt de juiste grijper (ronde vierkant)
– De robot pakt de werkstukken van de band en plaatst
   deze in de machines
– De robot plaatst de bewerkte delen op de 2e band

Kawasaki FS006L belaadt een Bridgeport TVMC610P

– De robot gaat de machine via de zijdeur binnen
– Werkstukken aangevoerd op een transportband
– RFA-Vision zorgt voor de flexibele aanvoer
– De robot bedient de deuren en machineklem

Kawasaki FS006L belaadt een Bridgeport TVMC650

– Transportbandmet RFA-Vision voert werkstukken aan
– RFA-Vision vindt de oriëntatie van de werkstukken
– De machine wordt via de zijdeur beladen
– Spanen worden weggeblazen met perslucht

Kawasaki RS010N met RFA-Raster

– Werkstukken worden aangeboden op een raster plaat
– De operator stelt de robot snel en gemakkelijk met RFA-Raster software op een tablet-pc in
– Na bewerking worden de werkstukken gepalletiseerd
Update 2019: Prijzen zoals genoemd in de video zijn gewijzigd, zie actuele prijslijst.

Kawasaki FS010L belaadt een Bridgeport XP3 1000

– Met RFA-Vision worden de producten herkend
– Werkstukken aan/afgevoerd met transportbanden
– De banden worden tijdens productie gevuld/geleegd
– De robot net groot bereik kan ver in de machine

Kawasaki FS020N belaadt een Chiron freesmachine

– Het Cognex-Vision vindt het werkstuk op de band
– de robot zet de lege kratten op deband
– De gerede producten legt de robot in kratten
– De kratten worden afgevoerd met een transportband
– De machine produceert 24 uur per dag onbemand

Kawasaki FS006L belaadt een DMU 50

– De robot heeft een dubbele grijper
– Er liggen 300 werkstukken in een tray
– De freesmachine kan 5 uur onbemand produceren
– De operator plaatst nieuwe werkstukken via een luik
– Nieuw werkstuk simpleinstellen met teach programma
– Een efficiënte automatisering met een gunstige prijs

Kawasaki ZX130L belaadt een DMU 50 evo

– De robot belaadt de machine met pallets
– RFA-JobEdit activeert via ethernet de machine
– De robot is uitgerust met een grijperwissel systeem
– De robot laadt ook werkstukken vanaf de band
– De robot belaadt ook Puma draaibank van 2e band
– RFA-Vision zorgt voor de aanvoer van werkstukken